Encyclopedia

ASHTAROTH; ASHTEROTH-KARNAIM; BEESHTERAH

ash’-ta-roth, as’-ta-roth (`ashtaroth; King James Version Astaroth; Astaroth, byen af Og, konge af Basan (Femte Mosebog 14, osv.); `ashteroth qarnayim, stedet hvor rephaimerne blev besejret af Chedorlaomer (1. Mosebog 14:5): (be`eshterah) en levitisk by i Manasse øst for Jordan (Josva 21:27)): Navnet betyder sandsynligvis “hus” eller “Ashtoreths tempel”. Den er identisk med Ashtaroth i 1 Krønikebog 6:71. Ashtaroth er flertallet af ASHTORETH (som se). Navnet betegner et sted, der er forbundet med tilbedelsen af denne gudinde. Ashteroth-karnaim nævnes kun én gang i de kanoniske skrifter, medmindre vi accepterer Gratz’ gendannelse, hvor Karnaim optræder som en by, der er indtaget af Israel: “Har vi ikke taget Horns (qarnayim) til os ved vores egen kraft?” (Amos 6:13). Den er identisk med Carnion eller Carnaim i 1. og 2. Makkabæerbog, en by i Gilead med et tempel af Atar-gatis. Navnet Ashtaroth er blevet identificeret med Astertu i Tahutmes III’s lister fra det XVIII. egyptiske dynasti, og med Ashtarti fra Tell el-Amarna-brevene. Dets krav på antikken er derfor veletableret.
Så vidt angår de bibelske optegnelser, kan de navne, der står i spidsen for denne artikel, stå for en og samme by, idet Ashtaroth er en sammentrækning af Ashteroth-karnaim. Men i Eusebius’ og Hieronymus’ dage, erfarer vi fra Onomasticon, var der to forter af dette navn med en afstand på 9 miles fra hinanden, der lå mellem Adara (Der`ah) og Abila (Abil), mens Ashtaroth, den gamle by for Og, kong af Basan, lå 6 miles fra Adara. Carnaim Ashtaroth, som tydeligvis er identisk med Ashteroth-karnaim, beskrives som en stor landsby i Basjans vinkel, hvor traditionen placerer Jobs hjem. Dette synes at pege på Tell `Ashtara, en bakke, der hæver sig ca. 80 fod over sletten, 2 miles syd for el-Merkez, sæde for guvernøren i Chauran. Trekvart mil nord for el-Merkez, ved den sydlige ende af en højderyg, hvorpå landsbyen Sheikh Ca’ad er bygget, står Weley af Jobs sten, Weley Sakhret ‘Ayyub. Ved den store sten under kuplen siges Job at have siddet for at modtage sine venner under sin lidelse.
En egyptisk indskrift, fundet af Schumacher, beviser, at stenen er et monument fra Ramses II’s tid. Ved foden af bakken er der peget på Jobs bad. I el-Merkez er den bygning, der er kendt som Deir ‘Ayyub, “Jobs kloster”, nu en del af kasernen. Der vises også Job’s grav. Strømmen, der løber sydpå forbi Tell `Ashtara, kaldes Moyet en-Neby ‘Ayyub, “profeten Jobs strøm”, og siges at være opstået der, hvor patriarken trampede sin fod på sin helbredelse. Det skal også bemærkes, at det distrikt, der ligger i den vinkel, der dannes af Nahr er-Raqqad og Yarmuk-floden, den dag i dag kaldes ez-Zawiyet esh-sharqiyeh, “den østlige vinkel” (dvs. af Jaulan). Udtrykket kan på Hieronymus’ tid have dækket landet øst for `Allan, selv om dette nu er en del af Chauran. I Tell `Ashtara er der levn, der peger på en høj alderdom. Stedet var også beboet i middelalderen. Måske skulle vi her lokalisere Carnaim Ashtaroth fra Onomasticon. Det stemmer dog ikke overens med beskrivelsen af Carnaim i 1 og 2 Makkabæerbøgerne. Ashtaroth i Onomasticon kan have ligget ved el-Muzerib, på den store pilgrimsvej, ca. 6 romerske mil fra Der’ah – den afstand, som Eusebius angiver. Den gamle fæstning her var beliggende på en ø midt i søen, Baheiret el-Bajjeh. En fuldstændig beskrivelse af stedet findes i Schumacher’s Across the Jordan, 137. Det må have været en stilling med stor styrke i oldtiden; men det gamle navn er ikke blevet genfundet.
Nogle vil placere Ashteroth-karnaim, Makkabæernes Carnaim, ved Tell ‘Ash`ari, et sted 10 romerske mil nord for Der`ah og 4 1/2 romerske mil S 2 fra Tell `Ashtara. Dette var tydeligvis “et sted, der var svært at belejre og vanskeligt tilgængeligt på grund af de snævre indfaldsveje til alle sider” (2 Makkabæer 12:21). Det kroner et forbjerg, der ligger mellem Yarmuk-flodens dybe kløft og en stor kløft, ved hvis hoved der er et vandfald. Man kunne kun komme til den via den hals, der forbinder den med fastlandet; og her blev den bevogtet af en tredobbelt mur, hvis ruiner man kan se i dag. Resterne af et tempel tæt ved broen over Yarmuk kan markere scenen for Judas’ nedslagtning.
Det hele spørgsmål er imidlertid uklart. Eusebius er tydeligvis skyldig i forvirring med sine to Ashtaroth-karnaims og sin Carnaim Ashtaroth. Alle de steder, vi har nævnt, ligger betydeligt nord for en linje, der er trukket fra Tell Abel til Der`ah. For at få lys over problemet med identifikation må vi vente på resultaterne af udgravningerne.
W. Ewing

ASHTEROTH-KARNAIM

ash’-te-roth kar-na’-im: Dvs. “Ashteroth med de to horn”, nævnt i 1. Mosebog 14:5 som det sted, hvor Chedorlaomer besejrede rephaimerne. Se ASHTAROTH. En Carnaim eller Carnion i Gilead, med et Atar-gatis-tempel tilknyttet, blev erobret af Judas Makkabæus (1 Makkabæer 5:43, 44; 2 Makkabæer 12:26).

Strong’s Hebrew’s

H6255: Ashteroth Qarnayim

“Ashtaroth af de dobbelte horn”, et sted øst for Jordan

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *