Officielle oversættelser er juridisk gyldige oversættelser, f.eks. af en attest, et dekret fra en myndighed eller et andet dokument, der skal afleveres til en myndighed. Oversættelser, der er udarbejdet af autoriserede oversættere, svarer altid til det originale dokument. Officielle oversættelser er normalt forsynet med et stempel, og de er ofte ledsaget af en bekræftelse eller en erklæring fra en autoriseret oversætter.

Har du brug for en officiel oversættelse? Anmod om et tilbud!

Formål med officielle oversættelser

Dokumenter som disse har mange anvendelsesmuligheder. De kan bruges som bevis for studier eller eksamensbeviser, der er gennemført i et andet land og i et andet uddannelsessystem, som bevis for, at der ikke er hindringer for ægteskab, eller når der søges om skilsmisse i et andet land, i forbindelse med spørgsmål vedrørende internationale virksomhedsovertagelser eller virksomhedsregisteret, når der udarbejdes kontrakter med parter, der kræver dem på et andet sprog, eller i forbindelse med straffesager eller civile retssager.

Som sådan er et oversat dokuments funktion at bevise en bestemt kvalifikation, rettighed eller lovlighed i sager, der involverer mere end ét sprog eller land.

Gyldige oversættelser

Gyldige oversættelser kan kun leveres af autoriserede oversættere, som skal være bekendt med de juridiske aspekter, der er forbundet med bekræftede oversættelser. Det drejer sig f.eks. om oversætterens ansvar på opgaven, tavshedspligt og fortrolighed, originaldokumentets status og aspekter i forbindelse med oversættelsens layout og format.

Vi hos Lingo spørger kunden om formålet og destinationen for oversættelsen for at finde ud af, om der er behov for en officiel oversættelse og eventuelt en apostille.

Officielle oversættelser udføres altid i henhold til de gældende regler om beedigede oversættere og officielle dokumenter. Officielle oversættelser skal nøje følge det originale kildedokument.

Stempel og attestering af en officiel oversættelse

Når oversættelsen er færdig, stempler den edsvorne oversætter det færdige dokument og attesterer oversættelsen med en erklæring og underskrift. Stempel er ikke obligatorisk i Finland, men myndighederne i flere andre lande kræver et stempel for at behandle oversættelsen som et officielt dokument.

En beediget oversætters oversættelse accepteres ofte som den er. Godkendelsen af oversættelser afhænger dog altid af den pågældende sag og den modtagende myndighed.

Apostille

Mange konsulater anbefaler, at der vedhæftes en apostille til oversættelser, der er leveret af beedigede oversættere. Apostiller fås fra byens forvaltningsdomstole, de gives normalt på det pågældende lands officielle sprog, og de oversættes ikke.

Konfidentielle oversættelser

Vi behandler altid dit materiale som fortroligt, og vi anmoder om at se det originale dokument. Vi anmoder også om, at du oplyser os om formålet med og bestemmelseslandet for oversættelsen.

Vi leverer officielle oversættelser normalt i sprogkombinationer med finsk som enten kilde- eller målsprog.

Vi finder også beedigede oversættere til andre sprog.

Mere oplysninger om beedigede oversættelser findes på Finsk Kulturstyrelses hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *