1. Udgifter indregnes, når: A) de bidrager til produktionen af indtægter. B) de bliver betalt. C) de faktureres af leverandøren. D) fakturaen er modtaget. 2. Princippet om indregning af udgifter stemmer overens: A) kunder med virksomheder B) udgifter med indtægter. C) aktiver med passiver. D) kreditorer med virksomheder. 3. En blomsterforretning foretager et stort salg for 1.000 USD den 30. november. Kunden får tilsendt en opgørelse den 5. december, og en check modtages den 10. december. Blomsterbutikken følger GAAP og anvender princippet om indregning af indtægter. Hvornår anses de 1.000 USD for at være indregnet? A) Den 5. december B) Den 10. december C) Den 30. november D) Den 1. december 4. Hvilket er ikke en anvendelse af princippet om indregning af indtægter? A) Registrering af indtægter som en reguleringspost på den sidste dag i regnskabsperioden. B) Modtagelse af kontanter fra en etableret kunde for tjenesteydelser, der skal udføres i løbet af de næste tre måneder. C) Fakturering af kunder den 30. juni for ydelser udført i juni måned. D) Modtagelse af kontanter for udførte ydelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *