Pokud se hovoří o exportu dat ze serveru SQL Server do souboru CSV, okamžitě hledáme službu SQL Server Integration Services. Stejného výsledku však můžete snadno dosáhnout i z prostředí SQL Server Management Studio. V tomto článku si na praktickém příkladu ukážeme více přístupů k exportu dat z SQL do CSV.

Pro první příklad exportu dat z SQL do CSV použijeme níže zobrazená data.

Export dat z SQL do CSV – přístup 1

V tomto příkladu budeme exportovat data tabulky Zaměstnanci, která se nachází ve výukové databázi SQL, do souboru CSV (který vytvoříme) na místním pevném disku. Za tímto účelem vyberte všechny sloupce, a to buď kliknutím na levý horní roh, nebo výběrem možnosti Vybrat vše z kontextové nabídky.

Po výběru všech sloupců přejděte do levého horního rohu a kliknutím pravým tlačítkem myši tam otevřete kontextovou nabídku. Z ní vyberte možnost Uložit výsledek jako…

Tím se otevře dialogové okno Uložit a soubor uložíte na místní pevný disk. Z níže uvedeného snímku obrazovky je patrné, že soubor ukládáme do jednotky D

Přejděme na adresu souborového systému, kterou jsme zadali, a zkontrolujme název souboru EmployeeData.

Dvakrát klikneme na soubor csv a zkontrolujeme výsledek

Export dat z SQL do CSV Přístup 2

V Průzkumníku objektů kliknutím pravým tlačítkem myši na databázi otevřeme kontextovou nabídku. Z ní vyberte možnost Úlohy a poté možnost Exportovat data…, abyste mohli exportovat data z SQL do CSV.

Po výběru možnosti Exportovat data… se otevře Průvodce importem a exportem dat SQL Serveru. První stránkou je uvítací stránka, které se můžete vyhnout kliknutím na možnost Nezobrazovat znovu tuto úvodní stránku

Zvolte stránku zdroje dat: Toto okno slouží ke konfiguraci zdroje, z něhož přicházejí data. Naším zdrojem je databáze SQL Server, proto jsme jako zdroj dat vybrali SQL Server Native Client.

Dále používáme ověřování Windows pro přihlášení k instanci serveru PRASAD. Použijte ověřování SQL Serveru v reálném čase.

Vyberte cíl: Toto okno slouží ke konfiguraci cíle (kam chceme tato data zkopírovat).

Naším cílem je uložit data do souboru CSV. Jako cíl tedy vybíráme Plochý soubor

Kliknutím na tlačítko Procházet vybereme soubor CSV z našeho lokálního disku

Na našem disku D vytvoříme nový soubor CSV

Kliknutím na tlačítko Otevřít vytvoříme nový soubor CSV.

Dále vyberte Formát, který chcete přiřadit.

Zadejte Kopie tabulky nebo Dotaz: Zde máme dvě možnosti: Exportovat data z SQL do CSV

  1. Kopírovat data z jedné nebo více tabulek nebo pohledů: Tato možnost spočívá ve výběru z existujících tabulek nebo pohledů (Všechna data sloupců)
  2. Napište dotaz a určete možnosti přenosu dat ze souboru: V reálném čase použijeme tuto možnost. Protože v každé tabulce budou zbytečné sloupce. Proto je lepší se jim vyhnout nebo vybrat data s podmínkou.

Toto okno slouží k výběru zdrojové tabulky z databáze SQL. Zde vybíráme tabulku Zaměstnanci.

Oddělovače řádků a sloupců můžete změnit podle svých požadavků. Pokud jako cíl používáte textový soubor, můžete provést mnoho úprav. Kliknutím na tlačítko náhledu zkontrolujte příchozí tok dat

Uložení a spuštění balíčku: Na této stránce máme možnost uložit balíček buď na server SQL, nebo do souborového systému. Prozatím vybírám možnost Spustit ihned

Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončíte Průvodce exportem dat z SQL do CSV

Z níže uvedeného snímku obrazovky můžete pozorovat stav:

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *