Pokud hledáte nějaká fakta o lotyštině, třeba pro školní projekt nebo úkol, na této stránce najdete, co potřebujete. Pomozte si!

Lotyštinou mluví 1,5 milionu lidí, primárně lotyšské obyvatelstvo v Lotyšsku, kde je úředním jazykem, a sekundárně nelotyšské obyvatelstvo téže země.

Lotyština je skloňovaný jazyk s několika analytickými formami, třemi nářečími a německým syntaktickým vlivem. V lotyštině existují dva gramatické rody. Každé podstatné jméno se skloňuje v sedmi pádech: nominativu, genitivu, dativu, akuzativu, instrumentálu, lokálu a vokativu.

Historie:

Lotyština se formovala do 16. století na základě latgalštiny kumulující kurštinu, semigalštinu a selštinu (všechny jsou baltské jazyky). Nejstarší známé příklady psané lotyštiny pocházejí z katechismu z roku 1585.

Klasifikace:

Lotyština je jedním ze dvou dochovaných baltských jazyků, samostatná skupina v rámci rodiny indoevropských jazyků. Jak lotyština, tak zejména litevština jsou považovány za nejarchaičtější z dosud mluvených indoevropských jazyků. Nejblíže mají ke slovanské a germánské rodině.

Písemný systém:

Stejně jako většina indoevropských jazyků používá lotyština modifikované latinské písmo zahrnující 33 písmen. Abeceda postrádá písmena q, w, x, y, ale obsahuje písmena â, è, ç, ì, î, í, ï, ò, ð, û, þ. Písmeno Ö se používá pouze v latgalském dialektu, jeho používání v oficiálním lotyšském jazyce bylo zrušeno ve 40. letech 20. století. Každý foném má své písmeno, takže při čtení slova můžete vždy odhadnout, jak se vyslovuje. Důraz je až na výjimky na první slabice.

Jazyk a politika:

Lotyšsko je země s dlouhými historickými vazbami na Německo, Polsko, Švédsko a Rusko. Jak v carských dobách (kdy bylo Lotyšsko součástí Ruské říše), tak během sovětské okupace v druhé polovině 20. století se do země přistěhovalo mnoho Rusů, kteří se lotyštinu nenaučili. Dnes je lotyština mateřským jazykem jen asi 60 % obyvatel země (ve velkých městech pod 50 %). V rámci procesu získání nezávislosti na počátku 90. let 20. století Lotyšsko (stejně jako Estonsko) zavedlo jazykové zákony na ochranu jazyka před zánikem

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *