Usein sanotaan, että vastakohdat vetävät toisiaan puoleensa, mutta tuon toteamuksen lisäksi ei ole tapana käydä paljoa keskustelua siitä, miksi tai miten. Yleensä sanonta toistetaan reaktiona olemassa olevaan pariskuntaan, joka vaikuttaa epäsopivalta mistä tahansa syystä – ruokamieltymykset, lomatyylit, jopa astrologiset merkit. Eli vain silloin, kun joku tuntuu yllättyneeltä siitä, että kaksi ihmistä, jotka ovat jo yhdessä, näyttävät sopivan hyvin yhteen, saatetaan sanoa: ”No, vastakohdat vetävät toisiaan puoleensa!”

Mutta joskus heiluri voi näköjään heilahtaa liian pitkälle toiseen suuntaan ja toimia ainoana syynä asioiden katkaisemiseen. Kuten silloin, kun ystävä valittaa, ettei hänellä ole mitään yhteistä jonkun kanssa, jonka kanssa hän seurusteli (Zoomissa tai IRL:ssä), ja vetoaa tuohon yhteisten kiinnostuksen kohteiden puutteeseen syynä siihen, ettei suhde koskaan voinut toimia. Miksei vastakohtaisella vetovoimalla ollut siinä tapauksessa magneettista vetovoimaa?

Suhteita koskevien tieteellisten tutkimusten ja asiantuntijoiden itsensä mukaan on olemassa niin sanotusti makea piste, jossa päällekkäiset kiinnostuksen kohteet johtavat pitkäaikaiseen parisuhteen menestykseen, kun on kyse kysymyksestä ”vetävätkö vastakohdat puoleensa”. Alla parisuhdeasiantuntijat punnitsevat tieteellisesti perusteltuja osatekijöitä siitä, mitä yhteistä on tärkeää olla ja millä ei oikeastaan ole väliä, kun on kyse siitä, vetävätkö vastakohdat puoleensa vai eivät.

Ero vastakkaisten tarpeiden ja vastakkaisten toiveiden välillä on ratkaiseva

Suhdeasiantuntija ja psykoterapeutti Rachel Wright, LMFT, ja kolmen päivän säännön parinmuodostaja Lisa Elson sanovat kumpikin, että yhteisten toiveiden ja tarpeitten olemassaololla on eroa, ja että pitkäaikaisen parisuhteen menestyksen kannalta edellytetään vain molemminpuolisia, yhteisiä tarpeitten kanssa yhteisiä tarpeet. ”Ihmiset hämärtävät usein näitä rajoja”, Elson sanoo ja lisää, että yhteisten parisuhdetarpeiden puute voi rikkoa sopimuksen. Ne voivat vaihdella ihmisestä toiseen, mutta joitakin yleisiä esimerkkejä voivat olla suhtautuminen lasten hankkimiseen, uskonnolliset vakaumukset tai halu matkustaa verrattuna juurtumiseen. Toiveet sen sijaan ovat Elsonin ja Wrightin mukaan enemmänkin plussaa.

Jos etsit pitkäaikaista kumppania, ratkaisevaa on, että tarpeet ovat päällekkäisiä. (Jos et siis ole vielä selvittänyt, mitkä ovat henkilökohtaiset parisuhdetarpeesi, se olisi ensimmäinen askel). Erilliset mielenkiinnon kohteet ja ”halut” ovat kuitenkin itse asiassa terveitä parisuhteessa ja auttavat kumpaakin säilyttämään yksilöllisen itsetuntonsa. ”Erilaiset kiinnostuksen kohteet tukevat autonomiaa”, Wright sanoo. ”Jos kumppanisi ei pidä joogasta, se voi olla jotain, mitä harrastat yksin tai ystävien kanssa; sen ei tarvitse olla perustavanlaatuinen tapa toimia pariskuntana.” Tässä tapauksessa sinä ja kumppanisi voitte siis olla ”vastakkaisia” liikunta- ja mindfulness-harjoitusmieltymysten suhteen ja silti onnistua parisuhteessa, kunhan liikunta- ja mindfulness-harjoitusmieltymykset ovat teille molemmille haluja, eivät tarpeita.

”Moni pyyhkäisee vasemmalle jonkun kohdalla, koska luetellut mielenkiinnon kohteet eivät vastaa heidän omia kiinnostuksenkohteitaan, vaikka sillä ei ole väliä, vaan tarpeet ratkaisevat.” -matchmaker Lisa Elson

Liian paljon huomiota kiinnitetään päällekkäisiin kiinnostuksenkohteisiin, vaikka ne ovat toiveet, eivät tarpeet, mikä on usein syy siihen, että ihmiset lopettavat liian pian tai eivät anna mahdolliselle liitolle reilua tilaisuutta – erityisesti deittisovelluksissa, sanoo Elson. ”Siellä on yleensä osio, jossa luetellaan kiinnostuksen kohteet, ja monet ihmiset pyyhkäisevät jonkun vasemmalle, koska luetellut kiinnostuksen kohteet eivät vastaa heidän omia kiinnostuksen kohteitaan, vaikka tämä ei oikeastaan ole tärkeää, vaan tarpeet ovat tärkeämpiä”, hän sanoo. ”Lisäksi monilla algoritmeilla on taipumus sovittaa ihmisiä yhteen yhteisten kiinnostuksen kohteiden perusteella, mikä ei taaskaan ole tärkeintä.”

Voi olla vastakkaisia kiinnostuksen kohteita, kunhan luodaan vahva keskinäinen side

Developmental Psychology -lehdessä julkaistussa hiljattain julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 1 965 pariskunnan tietoja löytääkseen pitkäkestoisen parisuhteen menestykseen liittyviä malleja, ja havainnot tukevat sitä, että vastakohdat vetävät puoleensa, jossain määrin. Tulokset tukevat sitä, että intiimien ajatusten ja tunteiden jakaminen ja kumppanin arvostuksen tunne ovat aivan yhtä tärkeitä parisuhteen onnistumisen kannalta kuin autonomian säilyttäminen erillisinä kiinnostuksenkohteina ja mahdollisuus tehdä päätöksiä ilman huolta siitä, että kumppani suuttuu. Toisin sanoen erillisten kiinnostuksen kohteiden omaaminen on hyvä asia, kunhan molemmat parisuhteessa olevat tuntevat olevansa toistensa arvostamia ja kommunikoivat hyvin.”

”Ihmisten tulisi ensin yrittää pohtia itse, mitä he odottavat parisuhteelta ja mitä he tarvitsevat. Sitten ihmisten pitäisi selvittää, mitä kumppanit tarvitsevat”, sanoo psykologi Christine Finn, PhD, tutkimuksen tekijä ja johtava tutkija. ”Tule tietoiseksi omista tarpeistasi, selvitä kumppanisi tarpeet ja opettele puhumaan niistä. Päättäkää sitten, voidaanko muutoksia tehdä.”

”Voit arvostaa sitä, mistä joku toinen on kiinnostunut, olematta itse kiinnostunut kyseisestä asiasta.” -psykoterapeutti Rachel Wright, LMFT

Eikä ole mitään syytä, miksi intiimi side ei voisi olla olemassa, vaikka pariskunta kiinnostuisi täysin erilaisista asioista. ”Minä pidän esimerkiksi musiikkiteatterista. En tarvitse, että mieheni pitää siitä myös, mutta tarvitsen, että hän on avoin jakamaan kokemuksia kanssani”, Wright sanoo. ”Voit arvostaa sitä, mistä toinen on kiinnostunut, olematta itse kiinnostunut kyseisestä asiasta.”

Vetävätkö vastakohdat siis toisiaan puoleensa, ja voiko tämä vetovoima johtaa pitkäaikaiseen parisuhteen menestykseen? Täysin – kunhan kummankin parisuhdetarpeet ovat päällekkäistä keskitietä, ja te todella nautitte yhdessä vietetystä ajasta. Jos kumppanillasi sattuu olemaan yöpöydällään täsmälleen samat kirjat kuin sinulla, siistiä. Mutta jos hän viettää viikonloppunsa harrastaen aktiviteetteja, joita et ole koskaan edes kokeillut, sekin voi olla aika hienoa. Entä jos hänellä on yhteiset suuret tavoitteet? Vielä parempi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *