A. Toisen osavaltion tuomioistuimen tekemä lapsen huoltajuutta koskeva päätös voidaan rekisteröidä tässä Commonwealthissa joko samanaikaisen täytäntöönpanopyynnön kanssa tai ilman sitä lähettämällä tämän Commonwealthin toimivaltaiselle nuoriso- ja perhesuhteiden piirituomioistuimelle:

1. Kirje tai muu asiakirja, jossa pyydetään rekisteröintiä;

2. Kaksi jäljennöstä, mukaan lukien yksi oikeaksi todistettu jäljennös, määräyksestä, jonka rekisteröintiä pyydetään, sekä valaehtoinen lausunto siitä, että rekisteröintiä pyytävän henkilön parhaan tiedon ja uskon mukaan määräystä ei ole muutettu; ja

3. Jollei 20-146.20 §:ssä toisin säädetä, rekisteröintiä hakevan henkilön ja sellaisen vanhemman tai vanhempana toimivan henkilön nimi ja osoite, jolle on myönnetty huoltajuus tai tapaamisoikeus rekisteröitäväksi haettavassa lapsen huoltajuutta koskevassa päätöksessä.

B. Saatuaan A alakohdassa vaaditut asiakirjat rekisteröintituomioistuimen on:

1. huolehdittava siitä, että määritys rekisteröidään ulkomaisena tuomiona ja että siihen liitetyistä asiakirjoista ja tiedoista toimitetaan yksi jäljennös niiden muodosta riippumatta; ja

2. annettava ilmoitus A 3 alajakson mukaisesti mainituille henkilöille ja varattava heille tilaisuus riitauttaa rekisteröinti tämän pykälän mukaisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *