Encyclopedia

ASHTAROTH; ASHTEROTH-KARNAIM; BEESHTERAH

ash’-ta-roth, as’-ta-roth (`ashtaroth; a King James Version Astaroth; Astaroth, Og, Básán királyának városa (5Móz 14, stb.); `ashteroth qarnayim, a Rephaim Chedorlaomer általi legyőzésének színhelye (1Mózes 14:5): (be`eshterah) egy lévita város Manasséban, a Jordántól keletre (Józsué 21:27)): A név valószínűleg azt jelenti: “Asztoret háza” vagy “temploma”. Azonos az 1Krónikák 6:71-ben szereplő Asztaróttal. Az Ashtaroth az ASHTORETH (lásd) többes száma. A név egy olyan helyet jelöl, amely ennek az istennőnek az imádatához kapcsolódik. Aszteroth-karnaim csak egyszer szerepel a kanonikus Szentírásban, hacsak nem fogadjuk el Gratz helyreállítását, amikor Karnaim mint Izrael által elfoglalt város jelenik meg: “Nem a magunk erejéből vettük-e magunkhoz a szarvakat (qarnajim)?”. (Ámosz 6:13). Azonos az 1. és 2. Makkabeusok könyvében szereplő Karnionnal vagy Karnajimmal, egy gileádi várossal, ahol Atar-gatisz temploma volt. Az Ashtaroth nevet azonosították Astertuval a XVIII. egyiptomi dinasztia III. Tahutmes listáin; és a Tell el-Amarna levelek Ashtartijával. Az ókorra vonatkozó igénye tehát jól megalapozott.
A bibliai feljegyzéseket tekintve a cikk élén álló nevek egy és ugyanazon várost jelenthetik, Ashtaroth az Ashteroth-karnaim rövidüléséből származik. De Euszebiosz és Jeromos idejében – tudjuk meg az Onomasticonból – két ilyen nevű erődítmény volt egymástól 9 mérföldre, Adara (Der`ah) és Abila (Abil) között feküdt, míg Ashtaroth, Og, Básán királyának ősi városa 6 mérföldre feküdt Adarától. Carnaim Ashtaroth, amely nyilvánvalóan azonos Ashteroth-karnaimmal, úgy írják le, mint egy nagy falut Básán szögletében, ahová a hagyomány Jób otthonát helyezi. Ez úgy tűnik, hogy Tell `Ashtarára utal, egy dombra, amely mintegy 80 láb magasan emelkedik a síkság fölé, 2 mérföldre délre el-Merkeztől, a Khauran kormányzójának székhelyétől. Háromnegyed mérföldre északra el-Merkeztől, annak a hegygerincnek a déli végénél, amelyen Sheikh Ca’ad faluja épült, áll Jób kövének weleyje, Weley Sakhret ‘Ayyub. A kupola alatti nagy kőnél állítólag Jób leült, hogy barátait fogadja szenvedése idején.”
Egy Schumacher által talált egyiptomi felirat bizonyítja, hogy a kő II. Ramszesz idejéből származó emlékmű. A domb lábánál rámutatnak Jób fürdőjére. El-Merkezben a Deir ‘Ayyub, “Jób kolostora” néven ismert épület ma a laktanya része. Itt látható Jób sírja is. A Tell `Ashtara mellett dél felé folyó patakot Moyet en-Neby ‘Ayyubnak, “Jób próféta patakjának” nevezik, és azt mondják, hogy ott eredt, ahol a pátriárka a lábával taposta a gyógyulását. Megjegyzendő még, hogy a Nahr er-Raqqad és a Jarmuk folyó által alkotott szögben fekvő körzetet a mai napig ez-Zawiyet esh-sharqiyeh-nek, “a keleti szögnek” (azaz a Jaulánnak) nevezik. Ez a kifejezés Jeromos idejében talán az `Allantól keletre fekvő területre vonatkozott, bár ez ma a Chauran része. Tell `Ashtarában olyan maradványok találhatók, amelyek magas ókorra utalnak. A hely a középkorban is lakott volt. Talán itt kell keresnünk az Onomasticon Carnaim Ashtarothját. Ez azonban nem egyezik Carnaimnak az 1. és 2. Makkabeusokban található leírásával. Az Onomasticon Ashtarothja el-Muzeribben lehetett, a nagy zarándokúton, Der’ah-tól mintegy 6 római mérföldre – az Eusebius által jelzett távolságban. Az itteni régi erődítmény a tó közepén lévő szigeten, Baheiret el-Bajjeh nevű szigeten állt. A hely teljes leírása megtalálható Schumacher Across the Jordan című művében (137.). Az ókorban nagy erősségű hely lehetett; de az ősi nevet nem sikerült helyreállítani.”
Mások szerint Ashteroth-karnaim, a Makkabeusok Carnaimja, Tell ‘Ash`ari, egy hely, amely 10 római mérföldre északra van Der`ah-tól, és 4 és fél római mérföldre délre 2 Tell `Ashtarától. Ez nyilvánvalóan “nehezen ostromolható hely volt, és a minden oldalról való megközelítés szűkössége miatt nehezen megközelíthető” (2 Makkabeusok 12:21). Egy hegyfokot koronáz, amely a Jarmuk folyó mély szurdoka és egy nagy szakadék között emelkedik ki, amelynek a tetején egy vízesés található. Csak a szárazfölddel összekötő nyakon keresztül lehetett megközelíteni; és itt hármas fal őrizte, amelynek romjai ma is láthatók. A Jarmuk felett átívelő híd közelében egy templom maradványai jelezhetik a Júdás által elkövetett mészárlás színhelyét.
Az egész kérdés azonban homályos. Eusebius egyértelműen keveredést követ el a két Ashtaroth-karnaimjával és a Carnaim Ashtarothjával. Az általunk megnevezett helyek mindegyike jelentősen északra fekszik a Tell Ábeltől Der`ahig húzott vonaltól. Az azonosítás problémájának megvilágításához meg kell várnunk az ásatások eredményeit.
W. Ewing

ASHTEROTH-KARNAIM

ash’-te-roth kar-na’-im: Vagyis “a két szarvú Ashteroth”, amelyet az 1Mózes 14:5 említ, mint a helyet, ahol Chedorlaomer legyőzte a Rephaimokat. Lásd ASHTAROTH. A gileádi Carnaim vagy Carnion, amelyhez Atar-gatis temploma kapcsolódott, Júdás Makkabeus foglalta el (1 Makkabeusok 5:43, 44; 2 Makkabeusok 12:26).

Strong’s Hebrew

H6255: Ashteroth Qarnayim

“A kettős szarvak Ashtarothja”, egy hely a Jordántól keletre

.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük