Jestliže jste jako průměrný Američan, pravděpodobně spíte se smartphonem na dosah ruky. Zpráva Bank of America z roku 2015 zjistila, že 71 procent lidí spí s telefonem nebo v jeho blízkosti – a to včetně 13 procent lidí, kteří uvedli, že spí s telefonem v posteli.

Možná jste přemýšleli o tom, zda je špatné mít telefon v blízkosti – možná vám zaplavuje mozek rádiovými vlnami nebo jinak šroubuje vaše zdraví. Bylo by potěšující, kdyby vědci rázně a definitivně vyvrátili všechny představy o tom, že naše přístroje mohou způsobovat negativní účinky na zdraví.

Loni v listopadu ukončil americký vládní Národní toxikologický program desetiletou studii o zdravotních účincích záření mobilních telefonů v hodnotě 30 milionů dolarů. V podstatě vládní vědci vystavovali krysy různě dlouhé době různým úrovním radiofrekvenčního záření (RFR) a pak sledovali, co se stane.

„Naše studie ukázaly, že radiofrekvenční záření o frekvencích a modulacích používaných v mobilních telekomunikacích a za podmínek expozice, které jsme použili, může mít nepříznivé biologické účinky,“ říká John Bucher, jeden z autorů studie a vedoucí vědecký pracovník Národního institutu environmentálních zdravotních věd. Konkrétně Bucherova studie zjistila „jasné důkazy“ o nádorech v srdcích potkaních samců vystavených RFR a také „určité důkazy“ o nádorech v mozcích a nadledvinách potkaních samců. U samic potkanů nalezli „nejednoznačné“ důkazy nepříznivých účinků, což znamená, že nebylo jasné, zda nádory, které se objevily, byly způsobeny vystavením RFR.

Co si o těchto zjištěních myslet? Záleží na tom, koho se zeptáte.

Bucher říká, že jeho studie nikdy neměla být konečným slovem v otázce záření mobilních telefonů a lidského zdraví. „Používáme ji k sestavení následných výzkumných programů,“ říká.“

I přesto Bucher říká, že může existovat určité „nízké“ riziko, pokud je telefon držen u hlavy nebo těla – například pokud telefonujete nebo držíte telefon v kapse a používáte nějaký druh handsfree. Říká, že tato rizika by se mohla zvýšit při „dlouhodobém a vytrvalém používání“, ačkoli v tuto chvíli je definování každého z těchto pojmů jen dohadem.

„Pokud existuje nějaké riziko, myslím, že je minimální,“ říká doktor Larry Junck, neuroonkolog a profesor neurologie na Michiganské univerzitě. „Od doby, kdy se používání mobilních telefonů rozšířilo, jsme nezaznamenali nárůst počtu mozkových nádorů.“ Junck navíc tvrdí, že výzkumy prokazující jakoukoli mechanickou souvislost mezi zářením mobilních telefonů a nádory mozku jsou nekonzistentní a „metodologicky chybné“.

Jiní se na stávající výzkumy dívají s velkými obavami. „Myslím, že existují přesvědčivé důkazy o tom, že vystavení elektromagnetickému záření je skutečně škodlivé,“ říká Joel Moskowitz, ředitel Centra pro zdraví rodiny a komunity na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Vyjmenovává závěry tuctu nedávných studií, včetně přehledu z Číny z roku 2017, který zjistil, že intenzivním uživatelům mobilních telefonů hrozí výrazně vyšší riziko vzniku gliomu – typu zhoubného nádoru mozku a míchy.

Studie z roku 2018 ve Velké Británii zjistila, že počet případů glioblastomu – dalšího rakovinného nádoru mozku – se v Anglii mezi lety 1995 a 2015 více než zdvojnásobil. Konkrétně u nádorů čelního a spánkového laloku – míst, která odpovídají místům, kde při hovorech opíráme své telefony – byl zaznamenán jeden z nejstrmějších nárůstů. V následném dopise redakci časopisu autoři této britské studie uvádějí, že se podrobně zabývali americkými údaji o výskytu glioblastomu. Po zohlednění změn v populaci po roce 2000, které podle nich nejsou v americkém centrálním registru mozkových nádorů a dalších databázích, které sledují výskyt nádorů, zohledněny, zjistili nárůst počtu glioblastomů podobný tomu, který sledovali v Anglii.

Nádory mozku nejsou jedinou starostí uživatelů mobilních telefonů. „Když se podíváte na moderní chytré telefony, antény jsou v rozích – horní i dolní,“ říká Moskowitz. Většina mobilního signálu však nyní směřuje dolů přes spodní antény, „což by způsobilo nejvýznamnější expozici v oblasti krku,“ říká. Jako zvláště problematické uvádí nádory krku a štítné žlázy. A i zde některé údaje naznačují, že jejich počet stoupá. Podle Americké onkologické společnosti (ACS) se počet případů rakoviny štítné žlázy za posledních třicet let ztrojnásobil a roste rychleji než jakýkoli jiný typ rakoviny.

Ale žádné z těchto zjištění nepředstavuje důkaz, že na vině jsou mobilní telefony. ACS například uvádí, že zvýšené používání ultrazvuku štítné žlázy, který detekuje nádory, by mohlo vysvětlit nárůst výskytu těchto druhů rakoviny.

„Pokud existuje nějaké riziko, myslím, že je minimální.“

Proč je tak těžké určit potenciální zdravotní účinky našich zařízení? Jednou z obrovských překážek je, že technologie, které tato zařízení využívají, se neustále vyvíjejí a výzkum jejich zdravotních účinků má často desetileté či dvouleté zpoždění. „Většina epidemiologických studií zabývajících se rizikem vzniku mozkových nádorů sbírala data na začátku až v polovině roku 2000 od uživatelů, kteří používali staré tyčinkové nebo flipové telefony, které využívaly především mobilní technologie 1G nebo 2G,“ říká Moskowitz.

Telekomunikační průmysl mezitím nyní postupuje vpřed s technologiemi 5G, přestože odborníci na zdraví stále nemají téměř žádné údaje o 4G, říká. (Více než 200 vědců a lékařů vyzvalo k moratoriu na zavádění 5G, dokud nebude zajištěna její bezpečnost.)

Protože vám to možná nedá spát, vraťme se k otázce spaní vedle telefonu. Moskowitz říká, že nádorová rizika nejsou na vrcholu jeho seznamu obav, protože telefon spícího člověka nevysílá soustavně tak jako během hovoru. Říká však, že je pravděpodobné, že vystavení nízké úrovni nočního záření může narušit spánek a způsobit další neurologické účinky. Poukazuje na malou studii z Německa z roku 2016, která zjistila, že vystavení mužů záření mobilních telefonů zřejmě mění strukturu jejich spánku – zvyšuje nebo snižuje REM a další parametry spánku – ačkoli zdravotní důsledky těchto změn nejsou jasné.

Jakákoli rizika mohou existovat, mohou být zvýšena u dětí. „Osobně se domnívám, že děti by měly být odrazovány od spaní s telefonem pod polštářem, protože se předpokládá, že RFR proniká do jejich tkání dále než u dospělých,“ říká Bucher.

Samozřejmou radou je držet telefon mimo ložnici. Nebo pokud ho používáte jako budík, můžete ho přepnout do režimu letadlo, který mu zabrání vysílat nebo přijímat signály, říká Moskowitz. Opakuje také dlouholetou radu, abyste při telefonování používali kabelové handsfree zařízení a drželi telefon dál od těla.

Začněte tím vším a doufejte, že se ukáže, že Pollyanny ozařující mobilní telefony mají pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *