Weet je hoeveel gebeden er in de Bijbel genoemd worden (en hoeveel er verhoord werden)? Hier is het antwoord op die vraag, en enkele andere dingen die u over bidden moet weten.

1. Er staan 650 gebeden in de Bijbel. (Hier is de volledige lijst en waar je ze kan vinden.)

2. Er zijn ongeveer 450 gebedsverhoringen opgetekend in de Bijbel.

3. Het gebed wordt voor het eerst in de Bijbel genoemd in Genesis 4:26 (eerdere dialogen werden rechtstreeks door God geïnitieerd. Bijvoorbeeld Genesis 3:8-13 en 4:9).

4. De Bijbel vermeldt dat Jezus 25 verschillende keren heeft gebeden tijdens zijn aardse bediening.

5. In de Bijbel noemt Paulus gebed (gebeden, gebedsverslagen, gebedsverzoeken, vermaningen om te bidden) 41 keer.

6. Hoewel bidden vanuit elke lichaamshouding kan (en moet) worden gedaan, noemt de Bijbel vijf specifieke houdingen: zittend (2 Sam. 7:18), staand (Mc. 11:25), knielend (2 Kron. 6:13, Dn. 6:10; Lc. 22:41, Hebr. 7:60, 9:40, 20:36, 21: 5, Ef. 3:14), met het gezicht naar de grond (Mt. 26:39, Mr. 14:35), en met de handen hoog geheven (1 Tim. 2:8).

7. In Jezus’ model van hoe Zijn discipelen moeten bidden (Lc. 11:1-4), geeft hij vijf aandachtsgebieden: Dat Gods naam geëerd wordt, met de nadruk op zijn eeuwige glorie (“Vader, Uw naam worde geheiligd”); dat Gods koninkrijk kome, met de nadruk op zijn eeuwige wil (“Uw koninkrijk kome”); dat Gods voorziening gegeven wordt, met de nadruk op ons heden (“Geef ons elke dag ons dagelijks brood”); Moge Gods vergeving geschieden, met de nadruk op ons verleden (“vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven allen die tegen ons zondigen”); moge bevrijding van God geschieden, met de nadruk op onze toekomst.

8. De Bijbel noemt ten minste negen hoofdsoorten van gebed: gebed van geloof (Js 5,15), gebed van overeenstemming (ook bekend als gezamenlijk gebed; Hebr 2,42), gebed van verzoek (ook bekend als petitie of smeking; Fil 4,6), gebed van dankzegging (Ps. 95:2-3), gebed van aanbidding (Hebr. 13:2-3), gebed van wijding (ook bekend als gebed van toewijding; Matt. 26:39), gebed van voorbede (1 Tim. 2:1), gebed van vervloeking (Ps. 69), en gebed in de Geest (1 Kor. 14:14-15).

9. Het woord “Amen” (betekent “laat het zo zijn”, “het zij zo”, “inderdaad”, “waarlijk”) komt voor het eerst voor in de Bijbel in Numeri 5:22. In die passage beveelt God dat het gesproken wordt door een persoon die zich onderwerpt aan Zijn onderzoek.

Publiceerde oorspronkelijk in The Gospel Coalition. Vertaald door Josué Barrios.
Image: Lightstock.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *