Wyniki

Młodzież miała wyższe wyniki w IRs niż dorośli, obserwując stopniowy spadek i stabilizację w latach dwudziestych. Eksploracyjna analiza czynnikowa dostarczyła struktury dla ogólnego wyniku IRs, z pięcioma wymiarami pierwszego rzędu i jednym drugiego rzędu. Potwierdzająca analiza czynnikowa potwierdziła tę strukturę z doskonałym dopasowaniem. Skala REF była niezmienna w odniesieniu do płci i prób. Spójność wewnętrzna kompletnej skali była doskonała i akceptowalna w odniesieniu do pięciu czynników pierwszego rzędu. Stwierdzono silne związki z pozytywnym wymiarem wspólnotowej oceny doświadczeń psychicznych-42, jak również z aberracyjnym nasileniem. Niskie i umiarkowane związki stwierdzono z samoświadomością społeczną, lękiem i depresją. Młodzież i pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych charakteryzowali się wysoką średnią częstością IRs. Płeć męska, wyższy wiek (wśród dorosłych) oraz podskale „wyjaśnienia przyczynowe”, „piosenki, gazety, książki” oraz „śmiech i komentowanie” REF wykazywały moc predykcyjną w kategoriach diagnostycznych schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *