Ostatnio, nie odżywcze substancje słodzące, które mogą zastąpić sacharozę (wysokokaloryczną) spowodowały wzrost częstości występowania nadwagi u dzieci i dorosłych. Niekaloryczne lub niskokaloryczne substancje słodzące jako narzędzia do dokonywania zdrowych wyborów żywieniowych zostały wprowadzone w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów. Celem pracy była ocena wpływu słodzika stewii jako zamiennika sacharozy w różnych dawkach (25, 250, 500 i 1000 mg/kg m.c./dobę) przez 12 tygodni na kontrolę masy ciała oraz na kilka parametrów hematologicznych i biochemicznych u samic szczurów. Wyniki wykazały znaczącą poprawę i złagodzenie redukcji końcowej masy ciała, przyrostu masy ciała (%) (BWG) i współczynnika efektywności żywienia (FER) w grupach otrzymujących słodzik stewii w porównaniu z grupą kontrolną. Słodzik ze stewii w dawce 500 mg/kg m.c./dobę pomaga w utracie masy ciała szczurów, obniżeniu stężenia cholesterolu całkowitego, triglicerydów i lipoprotein o niskiej gęstości, podwyższeniu stężenia lipoprotein o wysokiej gęstości i nie ma znaczących różnic w średnich poziomach transaminazy alaninowej (ALT), transaminazy asparaginianowej (AST), fosfatazy alkalicznej (ALP) lub fosfatazy kwaśnej (ACP) w surowicy krwi w porównaniu ze szczurami kontrolnymi, co można uznać za korzystne terapeutycznie. Ponadto, dawka ta może być uważana za bezpieczną dawkę dla osób z cukrzycą, zwłaszcza wielu osób, które muszą schudnąć, aby pomóc kontrolować poziom glukozy we krwi.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *