A. Ustalenie opieki nad dzieckiem wydane przez sąd innego stanu może zostać zarejestrowane w tym Commonwealth, z lub bez jednoczesnego wniosku o wykonanie, poprzez wysłanie do właściwego sądu okręgowego ds. nieletnich i stosunków domowych w tym Commonwealth:

1. Pismo lub inny dokument z wnioskiem o rejestrację;

2. Dwa odpisy, w tym jeden uwierzytelniony, postanowienia, o którego rejestrację się wnosi, oraz oświadczenie pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem osoby wnoszącej o rejestrację postanowienie nie zostało zmienione; oraz

3. O ile nie przewidziano inaczej w § 20-146.20, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o rejestrację oraz każdego rodzica lub osoby działającej w charakterze rodzica, któremu przyznano prawo do opieki nad dzieckiem lub prawo do odwiedzin w związku z ustaleniem opieki nad dzieckiem, którego dotyczy wniosek o rejestrację.

B. Po otrzymaniu dokumentów wymaganych w podsekcji A, sąd rejestrowy:

1. 1. powoduje, że ustalenie zostaje złożone jako orzeczenie zagraniczne, wraz z jednym odpisem wszelkich towarzyszących dokumentów i informacji, niezależnie od ich formy; oraz

2. doręcza zawiadomienie osobom wymienionym zgodnie z podrozdziałem A 3 i zapewnia im możliwość zakwestionowania wpisu zgodnie z niniejszą sekcją.

3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *