DISCUSSION

Intramuskulární žilní malformace jsou vzácné jednotky. Nejčastěji se vyskytují v oblasti hlavy a krku a končetin, ale v oblasti trupu jsou poměrně vzácné a dobře lokalizované do jednoho svalu nebo sousedních svalových skupin.4 U našeho pacienta se vyskytla žilní malformace omezená na pravou dolní končetinu, což je v souladu s podobnými nálezy v předchozích zprávách. Vzhledem k tomu, že žilní malformace jsou léze způsobené abnormálním embryonálním vývojem, předpokládá se, že lokalizované žilní malformace jsou důsledkem inzultu specifických neurovaskulárních svazků během vývoje, který je původem některých lokalizovaných cév a svalů. U našeho pacienta byly postiženy zejména svaly zásobované nervy vycházejícími a distribuovanými ze sedacího nervu (hamstringy, soleus a gastrocnemius) . Zapojení vastus medialis nebylo významné. Typické podkožní žilní malformace jsou hrubě zjistitelné a snadno diagnostikovatelné podle změny barvy kůže, asymetrie svalů, ložiskového otoku nebo bolesti po cvičení.3,4 Podle studie Heina at al.4 byly dvě třetiny intramuskulárních žilních malformací zaznamenány také při narození a zbytek se projevil v dětství a dospívání. Mají však potenciál být přehlédnuty, protože jsou často asymptomatické a jejich postižená místa jsou neviditelná, zejména v časných stadiích. U naší pacientky byla diagnóza žilní malformace odložena až do věku 36 let, protože bolest a tlak svalů nebyly vyvolány pohyby v jejím každodenním životě a poprvé se objevily, když začala cvičit jógu a strečink. Kromě toho se příznaky intramuskulární žilní malformace překrývaly se syndromem myofasciální bolesti nebo svalovým přetížením. Z tohoto důvodu došlo k chybné diagnóze a ke komplikacím, jako je poranění cév, svalová ischemie a hematom, které vznikly po chybných injekcích spoušťových bodů apod. Povrchové cévní malformace byly důkladně vyšetřeny ultrazvukem, přičemž studie ve stupnici šedi definovaly rozsah a spektrální a barevné dopplerovské dotazování sloužilo k identifikaci průtokových charakteristik.5 Ačkoli byla žilní malformace končetiny u pacienta identifikována pomocí muskuloskeletální ultrasonografie, nejběžnějším a nejpřesnějším nástrojem včasné diagnostiky intramuskulární žilní malformace je magnetická rezonance. MRI prokázala detailní distribuci abnormálních žil.5 Dopplerovské studie a angiografie mají u intramuskulárních žilních malformací malou nebo žádnou roli, pokud není diagnóza nejasná. V našem případě byla při podezření na diagnózu žilní malformace na základě prezentace ultrazvukového vyšetření a MRI provedena angiografie a venografie končetiny, které odhalily rozsáhlé dilatace žil, slučitelné s žilní malformací.

Počáteční léčba žilních malformací je konzervativní.6 Po léčbě nízkými dávkami aspirinu se zvažuje skleroterapie, laserová terapie nebo chirurgická resekce v kombinaci s kompresivními oděvy.6 O správných metodách léčby je třeba rozhodnout po úplném zvážení míry postižení v každodenním životě, poranění přilehlých tkání a kosmetických zájmů. Skleroterapie je nechirurgickou intervencí u fokálních, dobře ohraničených žilních malformací. Tento přístup se zdá být nevhodný u větších lézí jako v našem případě a při přímé aplikaci chemického činidla na infiltrované svaly může způsobit zánětlivou fibrózu a trvalou jizvu.7 Recidiva, fokální fibróza nebo kontraktura po chirurgickém zákroku je také častější u difuzních žilních malformací.

Naše pacientka měla pro svou lézi mírné příznaky a žádné postižení v každodenním životě a pro další léčbu jí byly předepsány kompresivní oděvy a nízká dávka aspirinu. V případě zhoršení příznaků nebo pozdějšího vzniku komplikací bude zvážena resekce skleroterapií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *