1. Cheltuielile sunt recunoscute atunci când: A) contribuie la producerea de venituri. B) sunt plătite. C) sunt facturate de către furnizor. D) se primește factura. 2. Principiul recunoașterii cheltuielilor corespunde: A) clienții cu întreprinderile B) cheltuielile cu veniturile. C) activele cu pasivele. D) creditorii cu întreprinderile. 3. O florărie face o vânzare mare de 1.000 de dolari pe 30 noiembrie. Clientului i se trimite un extras de cont pe 5 decembrie și se primește un cec pe 10 decembrie. Florăria respectă GAAP și aplică principiul recunoașterii veniturilor. Când se consideră că sunt recunoscuți cei 1.000 de dolari? A) 5 decembrie B) 10 decembrie C) 30 noiembrie D) 1 decembrie 4. Care nu este o aplicație a recunoașterii veniturilor? A) Înregistrarea veniturilor ca o intrare de regularizare în ultima zi a perioadei contabile. B) Acceptarea de numerar de la un client stabilit pentru servicii care urmează să fie prestate în următoarele trei luni. C) Facturarea clienților la 30 iunie pentru serviciile efectuate în cursul lunii iunie. D) Primirea de numerar pentru serviciile efectuate.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *