Vet du hur många böner som nämns i Bibeln (och hur många som besvarades)? Här är svaret på den frågan och några andra saker du bör veta om bön.

1. Det finns 650 böner i Bibeln. (Här är hela listan och var du kan hitta dem.)

2. Det finns cirka 450 bönesvar i Bibeln.

3. Bön nämns för första gången i Bibeln i 1 Mosebok 4:26 (tidigare dialoger inleddes direkt av Gud). Till exempel 1 Mosebok 3:8-13 och 4:9).

4. Bibeln berättar att Jesus bad 25 olika gånger under sin jordiska verksamhet.

5. I Bibeln nämner Paulus bön (böner, bönerapporter, böneförfrågningar, uppmaningar till bön) 41 gånger.

6. Även om man kan (och bör) be från vilken kroppsställning som helst, så listar Bibeln fem specifika ställningar: sittande (2 Sam. 7:18), stående (Mark. 11:25), knäböjande (2 Krön. 6:13, Dn 6:10; Lk 22:41, Hebr 7:60, 9:40, 20:36, 21:5, Ef 3:14), med ansiktet mot marken (Mt 26:39, Herr 14:35) och med upphöjda händer (1 Tim 2:8).

7. I Jesu modell för hur hans lärjungar ska be (Lk. 11:1-4), ger han fem områden att fokusera på: Att Guds namn hedras, med fokus på hans eviga ära (”Fader, helgat vare ditt namn”); att Guds rike kommer, med fokus på hans eviga vilja (”Ditt rike kommer”); att Guds försörjning ges, med fokus på vår nutid (”Ge oss varje dag vårt dagliga bröd”); Må Gud ge oss förlåtelse, med fokus på vårt förflutna (”förlåt oss våra synder, för vi förlåter också alla som syndar mot oss”); må Gud ge oss befrielse, med fokus på vår framtid.

8. Bibeln räknar upp minst nio huvudtyper av böner: trosbön (Jak. 5:15), samförståndsbön (även känd som gemensam bön; Heb. 2:42), bönebön (även känd som bön eller åkallan; Fil. 4:6), tacksägelsebön (Ps. 95:2-3), tillbudsbön (Hebr. 13:2-3), avskedsbön (även känd som invigningsbön; Matt. 26:39), förbön (1 Tim. 2:1), förbannelsebön (Ps. 69) och bön i Anden (1 Kor. 14:14-15).

9. Ordet ”Amen” (som betyder ”låt det ske”, ”så är det”, ”verkligen”, ”i sanning”) förekommer för första gången i Bibeln i 4 Mosebok 5:22. I det avsnittet beordrar Gud att det ska uttalas av en person som underkastar sig hans granskning.

Publicerat ursprungligen i The Gospel Coalition. Översatt av Josué Barrios.
Bild: Lightstock.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *