Om du letar efter fakta om det lettiska språket, kanske för ett skolprojekt eller en uppgift, kan den här sidan innehålla vad du behöver. Hjälp dig själv!

Det lettiska språket talas av 1,5 miljoner människor i första hand av den lettiska befolkningen i Lettland, där det är officiellt språk, och i andra hand av den icke-lettiska befolkningen i samma land.

Lettiskan är ett böjligt språk med flera analytiska former, tre dialekter och tyskt syntaktiskt inflytande. Det finns två grammatiska genus i lettiska. Varje substantiv deklineras i sju fall: nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, instrumental, lokativ och vokativ.

Historia:

Det lettiska språket bildades fram till 1500-talet på grundval av latgalianska som ackumulerade kuriska, semigallianska och setiska språk (alla är baltiska språk). De äldsta kända exemplen på skriven lettiska är från en katekes från 1585.

Klassificering:

Lettiska är ett av två bevarade baltiska språk, en egen grupp inom den indoeuropeiska språkfamiljen. Både lettiska och i synnerhet litauiska språken anses vara de mest ålderdomliga av de fortfarande talade indoeuropeiska språken. De närmaste banden de har är till slaviska och germanska familjer.

Skrivsystem:

Som de flesta indoeuropeiska språk använder lettiska en modifierad romersk skrift med 33 bokstäver. Alfabetet saknar bokstäverna q, w, x, y, men innehåller bokstäverna â, è, ç, ì, î, í, ï, ò, ð, û, þ. Ö används endast i den lettiska dialekten, dess användning i det officiella lettiska språket har upphävts på 1940-talet. Varje fonem har sin egen bokstav, så du kan alltid gissa hur ett ord ska uttalas när du läser det. Betoningen ligger med några undantag på den första stavelsen.

Språk och politik:

Lettland är ett land med långa historiska band till Tyskland, Polen, Sverige och Ryssland. Både under tsartiden (då Lettland var en del av det ryska imperiet) och under den sovjetiska ockupationen under 1900-talets senare hälft har många ryssar invandrat till landet utan att lära sig lettiska. I dag är lettiska modersmålet för endast cirka 60 procent av landets befolkning (under 50 procent i de större städerna). Som en del av självständighetsprocessen i början av 1990-talet införde Lettland (liksom Estland) språklagar för att skydda språket från att dö ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *