För sina analyser som publicerades i oktobernumret 2014 av Menopause utvärderade forskarna effekten av Brisdelle 7 som tas en gång dagligen.5 mg kapslar på kroppsvikt och sexuell funktion hos postmenopausala kvinnor i åldern 40 år eller äldre som upplevde måttliga till svåra vasomotoriska symtom (VMS).

Efter 24 veckors behandling fann forskarna inga kliniskt meningsfulla eller statistiskt signifikanta förändringar i vikt eller sexuell funktion från baslinjen i någon av studiens paroxetingrupper. Som jämförelse observerade de små men statistiskt signifikanta viktökningar i den poolade placeboarmen vid vecka 4.

Vad gäller begränsningar noterade författarna att studien inte var specifikt utformad för att utvärdera sexuell dysfunktion vid VMS och att den hade en relativt kort behandlings- och uppföljningstid.

Trots att Brisdelle fick FDA-godkännande i juni 2013 för behandling av måttlig till svår VMS i samband med klimakteriet har det lågdoserade SSRI-preparatet inte studerats eller godkänts för något psykiatriskt bruk. Paroxentin 20 mg (Paxil) är dock indicerat för behandling av svår depression, tvångssyndrom, panikstörning, social ångeststörning, generaliserad ångeststörning, premenstruell dysforisk störning och posttraumatiskt stressyndrom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *