Ett partnerskap med syfte

Harvard-MIT-programmet för hälsovetenskap och teknik (HST) grundades 1970 och är ett av världens äldsta tvärvetenskapliga utbildningsprogram med inriktning på translationell medicinsk vetenskap och teknik.

Programmet är ett interinstitutionellt samarbete mellan MIT, Harvard och lokala undervisningssjukhus, som är inriktat på att främja akademisk excellens, vetenskaplig stringens och klinisk expertis.

Våra MD-, PhD- och MD-PhD-studenter studerar sida vid sida och får en djupgående förståelse för de biomedicinska vetenskaperna, en stark kvantitativ grund och omfattande praktisk klinisk erfarenhet på sjukhusen i Bostonområdet. HST-studenter deltar i translationella forskningsprojekt och samarbetar med MIT- och Harvard-fakulteter från olika avdelningar och discipliner för att utveckla förebyggande, diagnostiska och terapeutiska innovationer.

Avgångna studenter från programmet är ansvariga för otaliga banbrytande innovationer, bland annat den läkemedelsregim som förvandlade hiv/aids till en behandlingsbar sjukdom och den första icke-invasiva tekniken för att observera hjärnan i aktion.

HST har ett hem på vardera sidan av Charles River. Vid MIT är programmet en del av Institute for Medical and Engineering Science (IMES) och utgör spetsen för IMES utbildningsinitiativ. På Harvard är programmet en del av Harvard Medical School’s Program in Medical Education, inrymt i Irving M. London Society.

Vill du veta mer om våra unika utbildningsprogram? Besök vår sida Vitals.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *