1. Utgifter redovisas när: A) de bidrar till produktionen av intäkter. B) de betalas. C) de faktureras av leverantören. D) fakturan tas emot. 2. Principen för redovisning av utgifter stämmer överens: A) kunder med företag B) utgifter med intäkter. C) tillgångar med skulder. D) fordringsägare med företag. 3. En blomsteraffär gör en stor försäljning för 1 000 dollar den 30 november. Kunden får ett utdrag den 5 december och en check tas emot den 10 december. Blomsterbutiken följer GAAP och tillämpar principen om intäktsredovisning. När anses 1 000 dollar vara redovisade? A) Den 5 december B) Den 10 december C) Den 30 november D) Den 1 december 4. Vilket är inte en tillämpning av intäktsredovisning? A) Att bokföra intäkter som en justeringspost på redovisningsperiodens sista dag. B) Att ta emot kontanter från en etablerad kund för tjänster som ska utföras under de kommande tre månaderna. C) Fakturering av kunder den 30 juni för tjänster som utförts under juni. D) Ta emot kontanter för utförda tjänster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *