Officiella översättningar är juridiskt giltiga översättningar, t.ex. av ett intyg, ett myndighetsbeslut eller ett annat dokument som ska överlämnas till en myndighet. Översättningar som skapas av auktoriserade översättare är alltid likvärdiga med originaldokumentet. Officiella översättningar är vanligtvis försedda med en stämpel och de åtföljs ofta av ett intyg eller ett uttalande från en auktoriserad översättare.

Behöver du en officiell översättning? Begär en offert!

Syfte med officiella översättningar

Dokument som dessa har många användningsområden. De kan användas som bevis på studier eller examina som genomförts i ett annat land och i ett annat utbildningssystem, som intyg om att inget hinder föreligger för äktenskap eller när man söker skilsmässa i ett annat land, för frågor som rör internationella företagsförvärv eller företagsregistret, när man upprättar avtal med parter som kräver dem på ett annat språk eller vid straffrättsliga eller civilrättsliga förfaranden.

En översatt dokuments funktion är således att bevisa en viss kvalifikation, rätt eller laglighet i ärenden som berör mer än ett språk eller land.

Rättsligt giltiga översättningar

Rättsligt giltiga översättningar kan endast tillhandahållas av auktoriserade översättare, som måste vara förtrogna med de rättsliga aspekterna i samband med auktoriserade översättningar. Dessa är till exempel översättarens ansvar för uppdraget, tystnadsplikt och sekretess, originaldokumentets status och aspekter som rör översättningens layout och format.

Vi på Lingo frågar kunden om översättningens syfte och destination för att ta reda på om det krävs en officiell översättning och eventuellt en apostille.

Officiella översättningar utförs alltid i enlighet med de gällande bestämmelserna om auktoriserade översättare och officiella dokument. Officiella översättningar måste nära följa det ursprungliga källdokumentet.

Stämpling och certifiering av en officiell översättning

När översättningen är klar stämplar den auktoriserade översättaren det färdiga dokumentet och certifierar översättningen med ett uttalande och en underskrift. Stämplar är inte obligatoriska i Finland, men myndigheter i flera andra länder kräver en stämpel för att översättningen ska kunna behandlas som en officiell handling.

En auktoriserad översättares översättning accepteras ofta som den är. Godkännandet av översättningar beror dock alltid på det aktuella ärendet och den mottagande myndigheten.

Apostille

Många konsulat rekommenderar att man bifogar en apostille till översättningar som tillhandahålls av auktoriserade översättare. Apostiller erhålls från stadens förvaltningsdomstolar, de ges vanligtvis på det aktuella landets officiella språk och de översätts inte.

Konfidentiella översättningar

Vi behandlar alltid ditt material som konfidentiellt och vi begär att få se originaldokumentet. Vi begär också att du anger översättningens syfte och destinationsland.

Vi tillhandahåller officiella översättningar vanligtvis i språkkombinationer med finska som antingen käll- eller målspråk.

Vi hittar också auktoriserade översättare för andra språk.

Mer information om auktoriserade översättningar finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *