Oppenlysning om kontinuitetsplan för STATE FARM VP MANAGEMENT CORP.

State Farm VP Management Corp. har utvecklat en kontinuitetsplan för hur vi ska reagera på händelser som avsevärt stör vår verksamhet. Eftersom tidpunkten och effekterna av katastrofer och störningar är oförutsägbara måste vi vara flexibla när det gäller att reagera på faktiska händelser när de inträffar. Med detta i åtanke ger vi dig denna information om vår kontinuitetsplan.

Kontakt med oss – Om du efter en betydande störning i verksamheten inte kan kontakta oss som du brukar göra på 1-888-702-2307, bör du gå till vår webbplats statefarm.com®.

Vår plan för affärskontinuitet – Vi planerar att snabbt återhämta oss och återuppta affärsverksamheten så snart som möjligt efter en betydande affärsstörning och reagerar genom att skydda våra anställda och vår egendom, göra en ekonomisk och operativ bedömning, skydda företagets böcker och register och tillåta våra kunder att göra affärer. Kort sagt är vår plan för kontinuitet i verksamheten utformad för att göra det möjligt för vårt företag att återuppta verksamheten så snabbt som möjligt, med tanke på omfattningen och allvaret av det betydande avbrottet i verksamheten.

Vår plan för affärskontinuitet behandlar följande: säkerhetskopiering och återställning av data, alla verksamhetskritiska system, finansiella och operativa bedömningar, alternativ kommunikation med kunder, anställda och tillsynsmyndigheter, alternativ fysisk placering av anställda, påverkan på kritiska leverantörer, entreprenörer, banker och motparter, myndighetsrapportering samt förfaranden för att se till att våra kunder snabbt får tillgång till sina medel och värdepapper om vi inte kan fortsätta vår verksamhet.

Vår plan för affärskontinuitet kan komma att ses över eller ändras. Om ändringar görs kommer en uppdaterad sammanfattning omedelbart att publiceras på vår webbplats (statefarm.com®). Du kan få en aktuell sammanfattning av vår kontinuitetsplan genom att skriva till oss på State Farm Life Insurance Company, Variable Annuity Separate Account of State Farm Life Insurance Company, P.O. Box 2307, Bloomington, IL 61702-2307.

Varying Disruptions-Significant business disruptions kan variera i sin omfattning, till exempel endast vårt företag, en enskild byggnad som inrymmer vårt företag, affärsdistriktet där vårt företag är beläget, staden där vi är belägna, eller hela regionen. Inom vart och ett av dessa områden kan störningens allvarlighetsgrad också variera från minimal till allvarlig. Vid en störning som endast drabbar vårt företag eller en byggnad där vårt företag är beläget kan vi vid behov flytta vår verksamhet till en lokal plats och förväntar oss att återhämta oss och återuppta verksamheten inom en arbetsdag. Vid en störning som påverkar vårt affärsdistrikt, vår stad eller vår region kommer vi att flytta vår verksamhet till en plats utanför det drabbade området och förväntar oss att återhämta oss och återuppta verksamheten inom tre arbetsdagar. I båda situationerna planerar vi att fortsätta vår verksamhet, flytta verksamheten vid behov och meddela dig via vår webbplats statefarm.com® eller vårt kundnummer hur du kontaktar oss. I det osannolika fallet att det betydande avbrottet i verksamheten är så allvarligt att det hindrar oss från att fortsätta verksamheten, innehåller vår plan förfaranden för att se till att våra kunder snabbt får tillgång till sina medel och värdepapper.

I alla de situationer som beskrivs ovan kan det, mot bakgrund av de olika typer av avbrott som kan inträffa och att varje nödsituation medför unika problem, ta längre tid att återuppta verksamheten under ett visst avbrott.

För mer information – Om du har frågor om vår kontinuitetsplanering för verksamheten kan du kontakta oss på 1-888-702-2307.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *