1. Náklady jsou uznány, když: A) přispívají k tvorbě výnosů. B) jsou uhrazeny. C) jsou vyúčtovány dodavatelem. D) je přijata faktura. 2. Zásada uznávání nákladů odpovídá: A) zákazníky s podniky B) náklady s výnosy. C) aktiva se závazky. D) věřitele s podniky. 3. Květinářství uskuteční 30. listopadu velký prodej za 1 000 USD. Zákazníkovi je zasláno vyúčtování 5. prosince a šek je přijat 10. prosince. Květinářství postupuje podle GAAP a uplatňuje princip uznání výnosů. Kdy je částka 1 000 USD považována za uznanou? A) 5. prosince, B) 10. prosince, C) 30. listopadu, D) 1. prosince. 4. Jaký je okamžik vyúčtování? Který postup není aplikací zásady uznávání výnosů? A) Zaznamenání výnosu jako opravného položky k poslednímu dni účetního období. B) Přijetí peněžních prostředků od zavedeného zákazníka za služby, které mají být provedeny během následujících tří měsíců. C) Vyúčtování zákazníkům k 30. červnu za služby provedené v průběhu června. D) Přijetí hotovosti za provedené služby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *