A. En afgørelse om forældremyndighed over et barn, der er truffet af en domstol i en anden stat, kan registreres i dette Commonwealth, med eller uden samtidig anmodning om fuldbyrdelse, ved at sende til den relevante distriktsdomstol for ungdoms- og familieretlige forhold i dette Commonwealth:

1. Et brev eller andet dokument med anmodning om registrering;

2. To kopier, herunder en bekræftet kopi, af den afgørelse, der ønskes registreret, og en erklæring under strafansvar for mened om, at kendelsen efter den persons bedste viden og overbevisning, der søger om registrering, ikke er blevet ændret; og

3. Medmindre andet er fastsat i § 20-146.20, navn og adresse på den person, der søger om registrering, og enhver forælder eller person, der handler som en forælder, som har fået tildelt forældremyndighed eller samvær i den afgørelse om forældremyndighed, der søges registreret.

B. Ved modtagelsen af de dokumenter, der kræves i henhold til underafdeling A, skal den registrerende ret:

1. Foranledige, at afgørelsen registreres som en udenlandsk dom sammen med en kopi af alle ledsagende dokumenter og oplysninger, uanset deres form, og

2. Give meddelelse til de personer, der er nævnt i henhold til underafdeling A 3, og give dem mulighed for at anfægte registreringen i overensstemmelse med denne afdeling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *