A. Ett beslut om vårdnad om barn som utfärdats av en domstol i en annan stat kan registreras i detta samvälde, med eller utan samtidig begäran om verkställighet, genom att till lämplig distriktsdomstol för ungdoms- och familjeförhållanden i detta samvälde sända:

1. Ett brev eller annan handling med begäran om registrering;

2. Två kopior, varav en bestyrkt kopia, av det avgörande som man vill registrera, och en försäkran under straffrättslig påföljd av mened om att den person som vill registrera beslutet, såvitt den känner till och tror, inte har ändrats; och

3. Om inte annat föreskrivs i § 20-146.20, namn och adress för den person som ansöker om registrering och varje förälder eller person som agerar som förälder som har tilldelats vårdnad eller umgänge i det beslut om vårdnad om barn som ska registreras.

B. När den registrerande domstolen har mottagit de handlingar som krävs enligt underavsnitt A ska den registrerande domstolen:

1. Se till att fastställandet registreras som en utländsk dom, tillsammans med en kopia av alla åtföljande handlingar och information, oavsett form, och

2. Meddela de personer som anges i enlighet med underavdelning A 3 och ge dem möjlighet att bestrida registreringen i enlighet med detta avsnitt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *